Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
OLAY YERİ İNCELEME ve KİMLİK TESPİT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  


Telefon : +90 (312) 303 56 67      
Faks : +90 (312) 303 56 66
E-Posta : olayyeri@ankara.pol.tr
Adres : Ankara Emniyet Müdürlüğü Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri İskitler/Yenimahalle ANKARA

İl Emniyet Müdürlükleri Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği 29.11.1996 tarihli Bakan Onayı ve Vilayet Makamının 17.03.1997 tarihli olurları ile İl Emniyet Müdürlüğümüz Bünyesinde Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünün kurulması uygun görülmüş olup, 19.03.1997 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. 15.12.2003 tarihli Bakanlık Oluru ile Kriminal Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 30.06.2015 tarihli bakanlık oluru ile Şube Müdürlüğü’nün adı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 

Olay Yeri Şube Müdürlüğü bünyesinde;

* İdari Büro Amirliği,
* Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği,
* Adli Görüntüleme Büro Amirliği,
* Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği,
* Kimlik Tespit Büro Amirliği,
* Delil Muhafaza ve Değerlendirme Büro Amirliği,

* Destek Büro Amirliği,

 

Bulunmakta olup, Büro Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre hizmet yürütülmektedir.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
:

1.     Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

2.     Olay yerinin korunması ve delil güvenliğine yönelik ilk tedbirlerin alınmasını sağlamak,

3.     Olay yerlerinde teknik araç ve yöntemler kullanarak inceleme yapmak,

4.     Olay yerlerinin incelenmesi ile elde edilen maddi bulgu ve delilleri toplamak, uygun yöntemlerle ambalajlamak ve ilgili birimlere göndermek,

5.     Olay yerlerinin incelenmesi sonucu elde edilen maddi bulgu ve delilleri toplamak, olay yerinden veya kişilerden elde edilen biyometrik verileri, veri tabanında bulunan verilerle karşılaştırmak ve gerekli teşhis işlemlerini yürütmek,

6.     Biyometrik verilerden yararlanarak kimlik tespiti işlemlerini yürütmek, bu amaçla oluşturulan biyometrik veri tabanlarına veri girişi yapmak, verilerin güvenli bir biçimde muhafazasını sağlamak,

7.     Teknik görüntüleme hizmetlerini yürütmek,

8.     Biyometrik veri tabanları ile ilgili işlemlerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Başkanlık ile koordinasyon kurmak,

9.     Kişilerin geçmiş hallerinin belirlenmesine yönelik olarak kendisinin veya kanuni temsilcisinin kimlik tespiti taleplerini değerlendirmek, bu amaçla yetkili kişi, ya da makamlarca istenilen bilgileri karşılamak,

10.  Kişilerin eşkâl tespitini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek, gerektiğinde görgü tanıklarının açıklamasına uygun robot resimler çizmek, bunları arşivdeki benzer eşkâl tanımlarıyla karşılaştırmak,

11.  Talep edilmesi halında İlçe olay yeri inceleme birimlerinin çalışmalarına fiilen katılmak,

12.  İlçe olay yeri inceleme birimlerinin çalışmalarını ve performanslarını takip etmek, değerlendirmek, aksayan yönlerin tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,

13.  Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi çalışmalarına katılmak ve gerekli işlemleri koordine etmek,

14.  Kayıp şahıslara ait kimliği belirsiz cesetlerin ölüm sonrası (post mortem) verilerinin toplanmasını sağlamak, bu verileri kayıp kişi ölüm öncesi (ante mortem) formundaki bilgilerle mukayese ederek biyometrik kimlik tespiti yapmak,

15.  Sistem ve çevre birimlerinin fiziki güvenliğini sağlamak, sistem güncelliği ile ilgili Başkanlığa önerilerde bulunmak, sistemlerin her türlü yetkisiz erişime ve benzere tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri Başkanlık ile koordineli olarak almak,

16.  Hizmet alanı ile ilgili, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi olarak görev yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

17.  Şube müdürlüğü hizmetlerinin personel ve hizmet standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla düzeltici ve önleyici tedbirler almak,

18.  Mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için Başkanlığa önerilerde bulunmak,

19.  Teknik gelişmeler ve yenilikler çerçevesinde, personeli periyodik olarak geliştirme ve görev başı eğitimlere tabi tutmak,

20.  Başkanlık tarafından gönderilen teknik ve sarf malzemelerin il ve ilçe birimlerine dağıtımına ve standartlara uygun şekilde kullanımını sağlamak,

21.  Hizmet alanı ile ilgili eğitim personel ve lojistik ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek zamanında Başkanlığa bildirmek,

22.  İl ve İlçe birimlerinin faaliyetlerine ilişkin istatistiki verileri toplamak, güncel halde bulundurmak ve zamanında Başkanlığa göndermek,

Hizmet alanı ile ilgili faaliyet raporları ve istatistiki bilgileri güncel halde tutmak, bu amaçla geliştirilen bilgi sistemlerine veri girişi yapmak, bu verileri zamanında Başkanlığa göndermek, gerektiğinde üst makamlara sunmak ile görevlidir.

​​

​ 

  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS