Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Güvenlik Şube Müdürlüğü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  


Telefon : Nöbetçi Amirliği: +90 (312) 303 11 74      
Faks : +90 (312) 384 07 84
E-Posta : guvenlik@ankara.pol.tr
Adres : Ankara Emniyet Müdürlüğü Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri İskitler/Yenimahalle ANKARA
​​
Toplantı ve gösteri yürüyüşü, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasal çerçevede kullanılması için güvenlik tedbirlerini almak, gerektiğinde yasal işlem yapmak ve ülkemizde yapılacak seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak,

Basın, matbaalar, küçükleri zararlı yayınlardan koruma, sinema, müzik, fikri mülkiyet hakları, yerel ve bölgesel özel radyo-televizyonlar ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,

Özel hukuk tüzel kişileri ve tüzel kişiliği bulunmayan yapılanmalar ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı kuruluşların terör kapsamı dışındaki kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini takip etmek ve yasalara aykırı faaliyetleri tespit edilenler ile İnkılap Kanunlarına muhalefet edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurtdışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında gerekli güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 8 inci maddesi ile Dernekler  Yönetmeliği  hükümleri gereğince; dernek, siyasi parti ve sendika lokallerinde gerekli denetimleri yapmak ile görevlidir

FİKRİ VE MÜLKİYET HAKLARI BÜRO AMİRLİĞİ

Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği olarak 12 Mart 2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 81.maddesi değiştirilmiş ve Bandrollenmesi zorunlu olan nüshalar veya süreli olmayan yayınlar ile ilgili olarak korsan CD, kitap, kaset, DVD v.b materyallerin her şekilde çoğaltım-dağıtım , satışı ile bandrollü eserlerin açıkta (yol, meydan, Pazar, köprü v.s yerlerde) satılması halinde Genel Kolluk ve Zabıtaya (Belediyelere) resen el koyma ve adli-idari işlem yapma yetkisi tanınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yasanın çıktığı 12 Mart 2004 tarihinden 10 nisan 2009  tarihine kadar  büromuzca  5846 sayılı kanuna  TCK 226 Maddesine aykırı vaziyette pornografik içerikli yayınlar ile -554-555-556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı  yapılan işlemlerle ilgili olarak 2009 yılı içerisinde 10 Nisan tarihi itibari ile (971) Bandrolsüz Türkçe kitap, (74) kitap kapağı, forma, (30 655) Bandrolsüz CD, (270) CD kartoneti, (740) Porno CD-kaset- dergi, (98) Porno CD Kartoneti, (1) Bilgisayar kasası, (126) Bilgisayar proğram çıktısı yakalanmış, konularla ilgili olarak toplam (64) operasyon düzenlemiş ve (61) şüpheli yakalanmıştır.

Mail Adresi : guvenliksube@ankara.pol.tr
İhbar Hattı : 0 312 303 53 21


​​​
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS