Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Eğitim Şube Müdürlüğü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

Telefon : İdari Büro: +90 (312) 303 63 15      Aday Öğrenci Bürosu: +90 (312) 303 63 27
Faks : +90 (312) 433 88 39
E-Posta : egitim@ankara.pol.tr
Adres : Ön Cebeci Mahallesi Boncuk Sokak No:10 Kat:5 Cebeci - ANKARA (Cebeci Polis Merkezi Amirliği Üst Katı)​


Eğitim Şube Müdürlüğü olarak genel amacımız; Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin çağdaş gelişimler paralelinde hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacak şekilde ve devamlı eğitilip yetiştirilmesidir.

Şube Müdürlüğümüzün, görev yetki ve sorumlulukları 07.09.1997 tarihli Bakanlık onayı İle Yürürlüğe giren “İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiş olup; 29.10.2003 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığının OLUR’ u ile Şubemiz bünyesinde AR-GE Büro Amirliği oluşturulmuştur. Yeni düzenleme ile Şubemiz toplam 7 Büro Amirliği ile hizmetlerine devam etmekte olup Şubemiz;

 1. Şube Müdürü
 2. Şube Müdür Yardımcısı
 3. İdari Büro Amirliği
 4. Hizmetiçi Eğitim Büro Amirliği
 5. Atış Poligonu Büro Amirliği
 6. Spor Büro Amirliği
 7. Ankara Emniyet Spor Kulübü
 8. Kitaplık Büro Amirliği
 9. Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği
  AR-GE Büro Amirliğinden oluşmaktadır.

BÜRO AMİRLİKLERİMİZİN GÖREV TANIMLARI, KURULUŞ AMAÇLARI VE HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

1) HİZMETİÇİ EĞİTİM BÜRO AMİRLİĞİ

Hizmet içi Eğitim Büro Amirliğinin amacı;

Emniyet Teşkilatında görevli tüm personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla kurum içi, kurum dışı ve yurtdışında yapılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yönetimi, bu faaliyetlerde görevlendirilecek idareci ve eğitim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetine katılacakların nitelikleri, hak ve yükümlülüklerine ait esasların uygulanması ve bu eğitimlerin gerçekleştirilmesidir.

Eğitim Şube Müdürlüğünce, Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereği kurum içerisinde görev değişikliği yapan, kuruma yeni atanan personel eğitimleri ile görev gereği yapılmasında ihtiyaç duyulan konularda personele eğitimler verilmektedir.

Polis Savunma Taktikleri Eğitimi:Demokratik polis anlayışının pratiğe geçirilmesi ve polis alt kültürünün oluşturulmasında, saldırganı gereksiz kuvvet kullanmadan etkisiz hale getirme metotlarısayesinde savunma sanatı birinci derecede önemli rol oynar. Polis memurlarının ve diğer güvenlik görevlilerinin savunma sanatları alanında eğitime tabi tutulmalarının asayişin temini, ayrıca gereksiz kuvvet kullanmama ve kuvvet kullanmanın dozajını azaltmak açısından da büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır.Daha az kuvvet kullanarak asayişi sağlama konusunda personele Polis Savunma Taktikleri Eğitimi verilmektedir. EğitimlerimizTeorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

2008 yılında 2283, 2009 yılında 1233 personele Polis Savunma taktikleri Temel Eğitimi Kursu verilmiştir.

Genel Geliştirme Eğitimi: Personelin hizmet öncesi eğitimde kazandığı bilgi ve becerilerden geçerliğini ve etkinliğini kaybedenlerin yerine yenilerini kazandırmak, uzmanlık alanı ile ilgili yeni gelişmeleri öğretmek ya da yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak amacıyla Genel Geliştirme Eğitimleri düzenlenmektedir. Sporda şiddetin önlenmesi, Etik İlkeleri, Durdurma ve Kimlik Sorma, İlkyardım Bilgisi, Spor ve Beslenme, Aramalar ve Yakalama, Zor Kullanma ve Kişisel güvenlik, Problem Çözme Teknikleri, Olay Yerinin Muhafazası, İnsan Hakları, Toplum Destekli Polislik ve Kültürel Farklılıklar, Kabahatlar Kanunu, Kurum İçi İletişim, Stres Yönetimi ve Hayatta Kalma Prensipleri Ders Müfredatı olarak işlenmektedir.

 

2009 Yılı Genel Geliştirme Eğitimlerine 342, 2008 yılında 1559 personel katılmıştır.

Oryantasyon Eğitimi: Kuruma yeni gelen personeli yapacağı işe hazırlamak amacıyla düzenlenen kısa süreli eğitimlerdir. Eğitimlerde personele kurumsal tutum, davranış ve çalışma ilkeleri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilir.

2008 Yılında Oryantasyon Eğitimine 686 personel katılmıştır
.

Tamamlama Eğitimi: İl içinde görev yerinden başka bir görev yerine toplu geçişlerde ya da il dışına atanan personele yeni görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak amacıyla yapılan eğitimlerdir.
2008 yılında Tamamlama eğitimine 836 personel katılmıştır.

Yabancı Dil Eğitimleri:Avrupa Birliğine üyelik sürecinde yol olan teşkilatımızda daha çok çalışanın asgari düzeyde bir yabancı dili konuşabilir hale gelmesi için dil öğrenmenin güçlükleri dikkate alındığında asgari düzeyde anlayabilmek ve ne söylemek istediğini ifade edebilecek düzeyde bir eğitim verilebilmesi için personelimizin çalışma saatleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca dillerini öğrenebilecekleri olanaklar yaratılmaya çalışılmaktadır.

2009 yılında 12, 2008 yılında 12 personelimiz dil merkezlerinde ücretsiz kontenjandan faydalanmıştır

Temel İlk Yardım Kursu:
Personelin karşılışabileceği acil durumlar karşısında hayatta kalma becerilerini geliştirmek amacıyla ilk yardım kursları düzenlenmektedir.

2009 yılında 16 personele kurs verilmiştir.

Staj Birim Görevlisi Yetiştirme Semineri:Teşkilatımıza yeni atanan polis memurlarının yapacakları stajlarda görevlendirilecek personele yönelik yapılan eğitim faaliyetleridir.

2009 yılında 86 personele Staj Birim Görevlisi Yetiştirme Semineri eğitimi verilmiştir

Soruşturmacıları Bilgilendirme Semineri:Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen personel soruşturma dosyalarında görülen eksiklikler hakkında dava dosyasını takip eden Soruşturmacılara verilen bilgilendirme semineridir.

2009 yılında 751 personele Soruşturmacıları Bilgilendirme Semineri verilmiştir.

BÜROMUZCA YIL İÇERİSİNDE TAKİP EDİLEN DİĞER KURS/SEMİNER/EĞİTİMLER

  • Bomba Temel Eğitimi
  • Atış ve Atışın geleceği projesi
  • Doküman Yönetim Sistemi kursu
  • Canlı Parmak izi Alma Eğitimi
  • Operasyon el Atış Teknikleri Kursu
  • Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursu
  • Muhabere Branş Kursu
  • Pasaport/Yabancılar Temel Eğitim Kursu
  • Özel Harekât Kursu
  • Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Kursu
  • Rütbe Terfi Sınavları
  • Motosikletli Polis Timleri
  • Dedektör/Köpek idarecisi Temel Bidem Kursu
  • Kalorifer Görevlileri Eğitimi
  • İleri Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitim Kursu
  • Helikopter Kursu
  • Kadına Karşı Şiddet Kursu
  • Güvenlik Hizmetleri Temel Kursu
  • Eğiticilerin Eğitimi Kursu
  • Sınıf Komiserliği Geliştirme Kursu
  • Bölücü Terörle Mücadele Kursu
  • TEM Temel Eğitim Kursu
  • Temel Trafik Kaza İnceleme eğitimi
  • Toplum Destekli Polislik Temel Eğitimi
  • Temel İlkyardım Eğitim Kursu
  • Çevik Kuvvet Eğitim Faaliyetleri
  • Göz yaşartıcı Eğitimi Kursu
  • Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları Kursu
  • Panzer Sürücü Kursu
  • Toplumsal Olay Polisliği Eğitimi
  • Yasadışı Göç, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Özel alan Uzm. Eğt.
  • VİP Önemli Kişileri Koruma Kursu
  • Yoğun Program Yabancı Dil Eğitimleri
  • Yurtdışı BM Polis Gücü
  • Komiser Yardımcılığı Kursu

2) ÖĞRENCİ ADAYLIĞI BÜRO AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ

 • Polis Koleji Müdürlüğüne giriş şartları duyurulmaktadır. SBS sınav sonuçlarına göre Polis Koleji sınavına girmeye hak kazanan adaylara tebliğ yapılmaktadır.
 • Polis Akademisi Başkanlığı ve Polis Meslek Yüksekokullarına giriş şartları duyurulmaktadır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giriş şartları duyurulmaktadır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine müracaat eden adayların müracaatları kabul edilerek, gerekli işlemleri yapılmaktadır.
 • Müracaat eden her aday için ayrı ayrı dosya düzenlenerek, dosyaların düzenli bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine müracaat eden adayların, ilgili yönetmelik hükümleri gereği tahkikatları yaptırılmaktadır.
 • İl değerlendirme ve seçme işlemleri kurulunun kararları hazırlanarak başkan ve üyelere imzalattırılmaktadır.
 • İl değerlendirme ve seçme işlemleri kurulunca; Fiziki durumu, anlama, kavrama ve ifade kabiliyeti ile tahkikat sonuçlarına göre değerlendirilen adaylar hakkında alınan kararlar kurul karar formuna düzenli bir şekilde kayıt edilerek, adaylara bildirilmektedir.
 • İl değerlendirme ve seçme işlemleri kurulunca değerlendirilerek haklarında olumlu veya olumsuz karar verilen adayların isim listeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.
 • Genel Müdürlükçe sınava çağrılan adaylara gerekli tebligatlar yapılarak, adaylar ile Genel Müdürlük arasındaki her türlü koordine sağlanmaktadır.
 • Sınav sonuçları adaylara duyurulmaktadır.
 • Sınavlarda başarılı olan adayların ilgili yönetmelikçe belirlenen bölge hastanelerinden sağlık kurulu raporları aldırılmakta, raporların Emniyet Genel Müdürlüğüne intikalleri sağlanmaktadır.
 • Sınavlarda başarılı olan adaylara, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirtilen okullara atanmaları hususundaki emirler tebliğ edilmektedir.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden mezun olan Polis Memuru Adaylarına ve Komiser yardımcılığı kursuna katılan Polis Memurlarına hazırlanan plan dahilinde, Uygulamalı Mesleki Eğitim(staj) yaptırılmaktadır.

Mail Adresi: egitim@ankara.pol.tr
İletişim Hattı: 0 312 303 62 16

​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS