Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Bütçe Şube Müdürlüğü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  


Telefon : +90 (312) 303 64 85      
Faks : +90 (312) 384 08 10
E-Posta : butce@ankara.pol.tr
Adres : Ankara Emniyet Müdürlüğü Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri İskitler/Yenimahalle ANKARA
​​
 KURULUŞ
 
Özel statülü İl Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe Şubesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Lojistik gruba bağlı birimlerden biridir. Daha önceleri Personel Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmetini sürdürürken 15.05.1961  tarihli Bakanlık onayı ile 6.cı Şube Müdürlüğü adı altında hizmete  devam eden Şubemiz Vilayet Makamının 18.11.1983 tarihli olurları ile İnşaat Emlak ve İkmal Şube Müdürlükleri ayrılarak bugünkü şekli ile görevine devam etmektedir.
 
GÖREVLERİ 
 
Şubemiz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Memurlarına ödenen özlük hakları, katsayılı maaş,  açık maaş bordrolarının tanzimi, tahakkuk ettirilen maaşların ilgili banka şubesine yatırılması, ek göstergeler, özel hizmet zammı, görev tazminatları, ödüllerin tahakkuku, aile yardımı, fazla çalışma ücreti, iş gücü, iş riski, tayin bedeli tahakkuku, doğum ve ölüm yardımları, 5434 sayılı Kanuna göre askerlik borçlanması kesintileri, personelin kademe ilerlemesinden doğan farkların tahakkuku emekli olan ve vefat eden personelin eş ve çocuklarına harcırah tahakkuku, merkez ve bağlı ilçelerin ödenek ve dağıtım işlemlerini yürütmektedir. Tedavi olan personelin hastane, eczane, optik v.b. sağlık giderleri faturalarını ve evrakların kontrolünü yaparak tahakkuklarını bağlayarak Defterdarlık muhasebe Müdürlüğüne intikal ettirip ödenmesini sağlamaktır. (15.01.2010 tarihi itibariyle SGK’ya devredilmiştir.)

12/12/2001 gün ve B.05.1.EGM.0.73.07.07-1780-2001/30452 sayılı Genelge uyarınca Müdürlüğümüz Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Amirliklerini bir sonraki yıla ait bütçe teklifleri Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanan mart ayı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmaktadır.

Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli personelin İl dışı Geçici Görev Yollukları ile Emekli olan ve Tayine giden personelin yolluklarının yapılarak. Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğünce kontrolleri yapıldıktan sonra hesaplarına aktarılmasını sağlamak.


 Bütçe Şube Müdürlüğü

1 -  İdari Büro Amirliği
2 -  Maaş Büro Amirliği
3 -  Ödenek Büro Amirliği
4 -  Yolluklar ve Tedavi Büro Amirliği olmak üzere (4) büro olarak görev yapılmaktadır.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı personelin maaş işlemleri 01.01.2001 tarihinden itibaren Genel Müdürlükten bağımsız olarak yapılmaya başlamıştır.
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS