Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik Tescil İşlemleri - Devir İşlemleri

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ - DEVİR İŞLEMLERİ  


Önemli Duyuru :

Ankara plakalı araç satın alanlar, plakasının kayıtlı olduğu tescil kurumundan devir işlemini yaptırabilirler.

Araçlarda yapılacak her türlü iş ve işlemler, araç sahiplerinin bizzat kendisi veya kanuni temsilcilerinin, (Noterden Vekaletli ) vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte Kanunda belirtilen mercilere (Trafik Tescil Şubeleri/Büroları) müracaat etmeleri suretiyle yapılır

Diğer illerden araç satın alan şahıslar, noter satış sözleşmesinde yer alan adreslerin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüklerinin Trafik Tescil Bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Belge yenileme işlemleri tüm tescil kuruluşlarından yaptırılabilir.

NOT: Çankaya, Mamak, Altındağ, Pursaklar, Keçiören, Yenimahalle İlçelerini adres olarak gösteren araç sahipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Diğer İlçeleri adres gösteren araç sahipleri, bulundukları İlçe Emniyet Müdürlüklerinden tescil işlemlerini yaptırabilirler.

   
01/05/2010 Tarihinden Sonra yapılan Noter Satışı:
   
 1. Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi
 2. Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge ile birlikte (Bu belgenin alt kısmında belirtilen tescil biriminden) araç tescil belgesi elden teslim alınacaktır.
 3. Bu süre (15 gün) içinde elden teslim alınmamış ise sigortasının yapılıp yapılmadığı sistem üzerinden kontrol edilerek sigortasının yapılmış olması halinde adresine APS ile gönderilecektir.
 4. Nüfus Cüzdanı, (Vekil İse Vekaletname Aslı ve (1) Adet Fotokopisi )


ŞUBE İÇERİSİNDE İZLENECEK ADIMLAR
Devir Kısmında Bulunan Bankolardan Geçici Belgenizi Araç Ruhsatına Çevirebilirsiniz. Noter satışı yapıldıktan Sonra, Teknik Değişiklik Yapılan Araçlar, Araç Satışından (15) Gün içerisinde Aynı Bankolardan Değişiklik İşlemlerini Yaptırabilirler. Adreste Bulunamayıp Geri Dönen Araç Ruhsatları İçin 45 Nolu Bankodan Araç Sahibi veya Vekili Araca Ait Belgeleri Alabilir.

   
01/05/2010 Tarihinden önce Yapılan Noter Satışı:
   
 1. Noter Satış Senedi  (Aslı)
 2. İlişik Kesme Belgesi   (Yeğenbey Vergi Dairesinden)
 3. Trafik Sigortası   (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 5. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 6. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 8. Nüfus Kayıt Sisteminde (Mernis) Kayıtlı Olan Adresinin Bulunduğu Yere Müracaat Edecektir.

 
01/05/2010 Tarihinden Sonra Yapılan hibeler:
   
01/05/2010 Tarihinden Sonra yapılan Noter Satışındaki işlemlere tabidir.
   

MİLLİ EMLAK, KAMU KURUM, TASİŞ İHALE SATIŞI, İCRA SATIŞI:


 
 1. İhale Satış Yazısı (Aslı)
 2. Tasiş Satışı için Şahadetname
 3. Trafik Sigortası (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 6. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi


 

RE’SEN DEVİR:

   
 1. Noter Satış sözleşmesi ya da onaylı fotokopisi
 2. Dilekçe (Satıcı tarafından yazılacak)
 3. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 4. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 
ŞUBE İÇERİSİNDE İZLENECEK ADIMLAR
Yukarıdaki Hazırlanan Belgelerle Birlikte 44 Nolu Bankoya Müracaat Etmeniz Gerekmektedir. Tüm İşlemleriniz Bu Banko Üzerlerinden Devam Edecektir.


 

MAHKEME KARARI DEVİR:

   
 1. Mahkeme Kararı (Aslı)
 2. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 3. Trafik Sigortası (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 6. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
   
VERASET VE İNTİKALEN DEVİR:
   
 1. Veraset İlamı (Aslı)
 2. Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
 3. Yeğenbey Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi
 4. Varisler Adına Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 5. Trafik Sigortası
 6. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 8. Varislerden 18 yaşından küçük varsa Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi gereğince noterden düzenlenmiş ya da onaylanmış taahhütname
 
ŞUBE İÇERİSİNDE İZLENECEK ADIMLAR
Yukarıdaki Hazırlanan Belgelerle Birlikte 44 Nolu Bankoya Müracaat Etmeniz Gerekmektedir. Tüm İşlemleriniz Bu Banko Üzerlerinden Devam Edecektir.


 

KURUM TAHSİS DEVRİ:

   
 1. Kurum Tahsis Yazısı (İlgili Bakan ya da Bakan Adına Müsteşar onaylı)
 2. Kanun ile yapılan devir işlemlerinde (Resmi Gazete Fotokopisi)
 3. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Trafik Sigortası
 6. Kurum adına işlem yapacak görevli adına yetkilendirme yazısı
   

ŞİRKET BİRLEŞMESİ, AYRILMASI:

   
 1. Birleşmeye dair ASL. TİC. MAHK. Kararı
 2. Bilirkişi Raporu yada Yeminli Mali Müşavir Raporu
 3. Resmi Gazete ve Fotokopisi
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Trafik Sigortası
 6. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 7. Oda sicil kayıt sureti, imza sirküsü ve fotokopisi
 8. Vekaletle takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
   

AKTARMA (TAHDİTLİ TİCARİ ARAÇLARDA KASA DEĞİŞİMİ):

   
 1. Şöferler odasından alınacak 2 adet yeni kayıt dosyası (Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 2. Şoförler odasından alınacak 4 adet çıkan araç için 2 adet yeni araç için Müracaat işlem formu (Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 3. Ticariye giren araçlar ve ticariden çıkan araçlar için karayolları muayene istasyonunca muayene ve tespitlerinin yapılması ve Müracaat işlem formlarının onaylanması
 4. T plakalı araçların muayenesi var ise yeniden muayene yaptırmalarına gerek yok
 5. C plakalı personel servisleri aktarma işleminde eğer tadilat yoksa muayene yaptırmalarına gerek yok
 6. Ticariye giren ve ticariden çıkan araçlarda sigorta

  -Araç Projeleri(varsa);

 7. Ticariye giren sıfır araçlarda fatura aslı ve fotokopisi ÖTV aslı ödeme belgesi, uygunluk belgesi aslı gelecek
 8. Servis aracı otobüslerde takoğraf faturası yoksa noter taahhütnamesi ve muayene istasyonunca tespiti
 9. 24.09.2010 tarihinden sonraki tarihlerde konulmuş olan rehinlerin rehini koyan banka yada finans kuruluşunca on-line olarak sistemden aktarılması bu tarihten önceki rehinlerin banka ve finans kuruluşlarından alınan noter onaylı rehin aktarma yazılarının iki adet fotokopi ile birlikte bize intikali
 10. UKAME tarafından belirlenen ticariye giren araçların en fazla 5 yaşında olması bundan büyük olmaması (Uygunluk belgesindeki imalat tarihi baz alınır.)
 11. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi


NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ruhsatlar (Muayenesi olacak yoksa trafikten çekme dilekçesi ve plakalar)
 2. EK-1 Formu (Şoförler odasından)
 3. Ticaret sicil gazetesi (Nevi değişikliği olan)
 4. Öz sermaye tespit raporu (Raporda araç plakası listeside olacak)
 5. Şirket yetkilisi (imza sirküsü) veya Vekili (Vekalet aslı ve fotokopisi)
 6. ATO kaydı (Aslı ve fotokopisi)
 7. Araç özet çıktısı (Danışmadan her araç için alınacak)
 8. Yeni şirket adına sigorta
 9. ATO’dan eski şirketin ve yeni şirketin ünvanları ve araç plakaları olan devrinde sakınca yoktur yazısı (Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Hitaben)


 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS