Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ruhsat - Emekli Kamu Görevlisi Taşıma

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
   
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI  
 

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (10. Madde )

 


İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Elmadağ, Polatlı ve Şerefli Koçhisar İlçelerinden birisi ise İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu altı ilçe haricinde ikamet edenler Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Aşağıdaki mesleklerden; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, İçişleri Bakanlığında Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile Emniyet kadrolarında çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine SÜRESİZ olarak Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)

2. Ruhsat yenileme Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir.

3. Emekli Emniyet Mensupları Zati Demirbaş silahlarını, Satış senetleriyle birlikte getirecekler.

4. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

5. Emekli oluş şekline; hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

6. Emekli kimlik kartı fotokopisi,

7- Yarım kapak karton dosya

8. Emeklilik tarihi 6 ayı geçmiş olan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

9. Süreye Ve Harca Tabii Olanlar; Emekli Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslar, Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şefleri, Özel kanunlarına göre Demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı Amir ve Memurlarının ruhsatları süreye ve harca tabiidir. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.) Yukarıda sayılan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten, Silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca olmadığına dair sağlık kurul raporu istenir. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.


  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS