Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport)

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
 
   

 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL ÇİPLİ PASAPORT) MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

  Pasaport Müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurularak Q matikten işlem yapılacak her şahısiçin sıra numarası almak kaydıyla yapabileceği gibi, aşağıdaki internet adresinden randevu alınarak randevu gün ve saatinde gelmek şartıyla da yapılabilir.

  Randevunuzu http://www.epasaport.gov.tr/ adresinden alabilirsiniz.

 1. Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirecektir.
 2. 2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
 3. Defter Bedeli:Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Defter Bedeli, Pasaport Şube Müdürlüğü içerisinde faaliyet gösteren maliye veznesine 08.00-12.00/13.00-l5.45 saatleri arasında veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankalara mesai saatleri içerisinde pasaport alacak her bir kişi başına ödenecek olup, makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı  birinci nüshası alınacaktır..
 4. Varsa daha önceki pasaportlarını Pasaport  müracaatında bulunan şahıslar getireceklerdir.
 5. Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu getireceklerdir. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceri (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3.kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri/ emeklilik kesenekleri (örn. "1.derecenin 2.kademesi" veya "2/3 " veya " 2.derece 2. Kademedir" gibi) yazılmamalıdır.

  Halen çalışanların 
  eşi ve ergin olan çocuğu (18 yaşını ikmal etmiş) hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imzalanmış talep formu ile il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. Müracaat sırasında hak sahibinin gelmesi istenilmeyecektir.
 6. 04.09.2014 tarihi itibariyle Yeni Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız!
 7. Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 8. Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.
 9. Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları  (3-5) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.
 10. Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

         


HUSUSİ PASAPORT ALACAK REŞİT ÇOCUK VARSA;
Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
b) Bekar olmak
c) 25 Yaşını doldurmamış olmak
d) Öğrenci olmak
Şartlarını taşıması gerekir. Hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken Öğrenci olduklarına dair okuldan alacakları ıslak imzalı ve mühürlü son (6) ay içerisinde alacakları öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir. 

Hususi pasaport alacak bedensel veya zihinsel engelinden dolayı sürekli bakıma muhtaç olan çocuğunuz varsa;

· İş sahibi olmamak (Çalışmamak) 
· Bekar olmak 
· Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
 
          Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz var ise müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından en az %50 oranında bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (raporda bu ibare mutlaka yazılacak) sağlık kuruluşu raporugetirilecek. Eğer çocuğun zihinsel engeli var ise kesinleşmiş vasi kararı gelecek.


ÖNEMLİ NOT:
 Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.

HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR

1- TBMM eski üyeleri (kurucu ve danışma meclisi üyelerine bu sıfatları gereği yeşil pasaport verilmez).
2- Eski bakanlar 
3- 1. 2. 3. derece kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,

4- 1. 2. 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,

5- Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. emekli sandığı  ile ilgilendirilip emekli   kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
6- Görevleri süresince, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanları, eşleri,  bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden ve başkasıyla evlenmemiş eşlere
7- 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklara ( müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınarak 6 aydan az olmamak  kaydıyla)

KİŞİ EMEKLİ YA DA MÜSTAFİ İSE

- Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge ile öğrenim durumunu gösterir belge mutlaka mühürlü olarak getirilecektir.
-
 01.08.1997 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi getirilecektir.

MERHUM EŞLER

-Hak sahibinin vefatı durumunda, eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir. 

 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS