Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü


   
UMUMA MAHSUS ( BORDO PASAPORT ) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

  Daha evvel Pasaport Şube Müdürlüğümüzce alınan Pasaport Müracaatları 29.08.2016 tarihi itibarı ile İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Büro Amirlikleri tarafından alınacaktır. Pasaport Şube Müdürlüğümüzde Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Müracaatları alınmamaktadır.

   

  1- TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, 18 yaşından küçüklerin pasaport müracaatında anne-baba veya kanuni mümessillerinin de muvafakat işlemleri için nüfus cüzdanlarıyla müracaatı gerekmektedir.  (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur)
     
  2- 2- Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 cm ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
     
  3- Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar (18 yaşını ikmal etmemiş) için bu süre 5 yıldır.
     
  4- Varsa daha önceki pasaportlarını, Pasaport  müracaatında bulunan şahıslar getireceklerdir. (Gri Pasaportu olan şahıslar; pasaportlarının süresi var ise, kurumlarına bıraktıklarına dair resmi yazı getireceklerdir. Pasaportlarının süresi yok ise müracaat esnasında pasaportlarını getireceklerdir.)
     
  5- Umuma mahsus pasaport, en az 6 aylık olmak üzere 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıllık sürelerle verilmektedir. Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli  makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı  birinci nüshası (Pasaport Şube Müdürlüğü içerisinde faaliyet gösteren maliye veznesinde 08.00-12.00/13.00-15.45 saatleri arasında veya anlaşmalı bankalarda mesai saatleri içerisinde cüzdan bedeli ve harç bedeli tahsil edilmektedir) müracaat esnasında getirilmelidir.

  6- Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrenciler öğrenim gördükleri kurumdan alacakları (ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı belgeler) ve e-devlet kapısı üzerinden alınan öğrenci belgelerini, Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık/Mal Müdürlüklerinden kaşe ve mühür tatbiki aranmadan kabul edilecektir.  Harçsız pasaport süreleri reşit olmayanlara (5) yıl süreli, reşit olan öğrencilere de 25 yaşını dolduracağı tarihe göre hesaplanarak düzenlenmektedir. Yurt dışındaki okullar tarafından düzenlenen öğrenci belgeleri ile yapılan pasaport müracaatlarında apostil şerhi ihtiva edilmesi veya Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi ve bu tür belgelerin yeminli tercümanlar veya Türk Konsoloslukları tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gerekmektedir. Örnek Öğrenci Belgesi İçin Tıklayınız
     
  7- Reşit olmayan çocukların pasaport işlemlerinde anne ve babaları veya kanun mümessillerinin muvafakatı gerektiğinden bunu noterden yaptırabilecekleri gibi Pasaport işlemi sırasında anne ve babaları veya kanuni mümessillerinin nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat Şubemize gelerek müracaat etmeleri halinde pasaport müracaat memuru huzurunda muvafakat verebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan anne veya baba  muvafakatı noter kanalıyla vereceklerdir.
     
  8- Yurtdışında yaşayan anne- baba yurt dışındaki elçilik/konsolosluklardan düzenlenen muvakatname, vekalatname, taahhütname v.b. belgelerin aslını  veya Konsolosluğun resmi faks- mail adresinden Pasaport Şube Müdürlüğünün 0 312 384 08 06 Nolu faksına veya ankarapasaport@egm.gov.tr adresine gönderilmesi, ayrıca yurt dışındaki noterlerce düzenlenen muvakatname, vekaletname, taahhütname v.b. belgelerin aslının pasaport müracaat işlemleri sırasında apostil şerhi (Lahey Sözleşmesine taraf ülkeler) ihtiva etmesi veya Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi halinde yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapıldıktan sonra kabul edileceği,
     
  9- Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler )için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile  noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri muvafakatname gerekmektedir. Vasi kararları 2 yıl geçerli olup 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456.md)

  10- Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında  ilgili üniversiteden alacakları harçsız pasaport talep yazısını Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı  Mükellef Hiz.Kdv. ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü (Valilik Arkası ) onaylattıktan sonra Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
     
  11- Ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanları ile öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurtdışına  çıkışlarında kendilerine pasaport kanununun 15. Maddesinde belirtilen süreler sınırlı  kalmak suretiyle yurtdışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız   pasaport tanzim edilir. (6 aydan az süreli belge getirenlere 6 aylık, 6 aydan fazla süreli belge getirenlere  1 yıllık, 1 yıldan fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harçtan muaf pasaport tanzim edilir.)
     
  12- THY personeli; Kurumdan alacakları görev belgesi ile 2 yıl harç muafiyetinden faydalanmaktadırlar.
     
  13- Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslını  getirilmesi gerekir.
     
  14- Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları üç (3-5) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.
     
  15- Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.
     
  16- Nüfus cüzdanı yıpranmış, presi açılmış, soğuk damgası belli olmayan, bilgilerinde değişiklik olup nüfus cüzdanına işletilemeyen, T.C. No olmayan ve fotoğrafı eski olup kendisine benzemeyen nüfus cüzdanları ile müracaatları alınmayacaktır. Bu şekilde olanlar nüfus cüzdanlarını değiştirdikten sonra müracaatta bulunacaklardır.

​​​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS