Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

Hususi Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine:

Yeni tip hususi pasaport talep form örneği: ​
Hususi_Damgali_Pasaport_Talep_Formu.docHususi_Damgali_Pasaport_Talep_Formu.doc

*Bu form düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.

*Bu form üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.

*Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.

*Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar 81 İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

*Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hususi damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

*Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.

*Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.

*Müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse müracaat edilecek, İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.

*Hususi damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından derhal pasaport aldıkları il Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.

*Bu form hükümlü ve tutuklular için doldurulmaz.(Eş ve Çocuklar Dahil)

*Hususi damgalı pasaport almış personelden hükümlü veya tutuklanmış olan var ise derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir. 
 

GEREKLİ OLAN BELGELER 

1- Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri(Hak Sahibi ve Pasaport alacağı aile fertlerin 15 yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerkmektedir.)

2- Pasaport alacak her kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf(Cepheden çekilmiş, arka fon regi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)

3- Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.

4- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.

5- Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakatnamesi.

6- Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (Öğrenim belgesinin aslı gerekmektedir.)

7- Bedensel, Zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç raporu ve velayet veya vasi kararı.

​​
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS