Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport_Gri

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
 
   

HİZMET DAMGALI PASAPORT (Gri Pasaport)

Pasaport Şube Müdürlüğümüzce alınan Pasaport Müracaat işlemleri 29.08.2016 tarihi itibarı ile randevulu sisteme geçmiştir. Randevusuz pasaport müracaatı alınmamaktadır.

Kimler alabilir : 


5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar; 

Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden;

 1. Hükümetçe. Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara,
 2. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara,
 3. Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere,
 4. Hizmet Damgalı Pasaport hak sahibinin yanında, eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli ve iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dahil) 25 yaşını doldurmamış öğrenciler öğrenim gördükleri kurumdan alacakları (ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı belgeler) ve e-devlet kapısı üzerinden alınan öğrenci belgeleri ile müracaat etmeleri halinde Hizmet Damgalı Pasaport verilmektedir. Yurt dışındaki okullar tarafından düzenlenen öğrenci belgeleri ile yapılan pasaport müracaatlarında apostil şerhi ihtiva edilmesi veya Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi ve bu tür belgelerin yeminli tercümanlar veya Türk Konsoloslukları tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gerekmektedir. ​
 5. 18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle  sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
 6. Hudut kapılarında sıkıntı yaşamamak için Mevcut Hizmet Damgalı Pasaportların süresi olsa dahi tekrar görevlendirme yapıldığından kurum tarafından doldurulmuş Hizmet damgalı Pasaport Formu ve  mevcut olan pasaportları ile birlikte Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurarak güncelleme veya  pasaportu kullanıma açtırılması gerekmektedir.
 7. Dernekler, Vakıflar, Kulüpler, Özerk Olmayan Federasyonlar, Özel ve Vakıf Üniversiteleri Hizmet Damgalı Pasaport Formu düzenleyemez ve Hizmet Damgalı Pasaport alamaz.

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. Pasaport talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış  hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar) 
 2. 01.01.2017 tarihi itibariyle Yeni Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız!
 3. 2- Adet biyometrik fotoğraf ,ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir.  Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır. Ayrıca, Müracaat Formuna yapıştırılacak fotoğrafların ve müracaat için getirilen fotoğrafların son 6 ay içinde çektirilmiş olması gerekmektedir.
 4. Hak sahibi ve pasaport alacak her kişinin TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın  nüfus cüzdanının  fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirilmelidir.
 5. Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlar( kendisini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya pasaport müracaatı sırasında Pasaport Şube Müdürlüğünde tanzim edilecek muvakatname alınacaktır. Anne babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında çocuk pasaport alacaksa anne-baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şube Müdürlüğünde tanzim edilecek muvakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan anne- baba yurt dışındaki elçilik/konsolosluklardan düzenlenen muvakatname, vekalatname, taahhütname v.b. belgelerin aslını  veya Konsolosluğun resmi faks- mail adresinden Pasaport Şube Müdürlüğünün 0 312 384 08 06 Nolu faksına veya ankarapasaport@egm.gov.tr adresine gönderilmesi, ayrıca yurt dışındaki noterlerce düzenlenen muvakatname, vekaletname, taahhütname v.b. belgelerin aslının pasaport müracaat işlemleri sırasında apostil şerhi (Lahey Sözleşmesine taraf ülkeler) ihtiva etmesi veya Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi halinde yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapıldıktan sonra kabul edileceği,
 6. Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan "Hak Sahibinin İmzası" bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekâletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekâletnamesinin  talep formuna eklenmesi gerekmektedir. 

        HİZMET DAMGALI PASAPORTLARIN TANZİM SÜRELERİ VE TESLİM TARİHLERİ :

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) bendine göre "Hizmet Damgalı Pasaportlar 6 aydanbaz olmamak ve beş seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak   üzere tanzim edilir.
Vize istemeyen ülkelere seyahat edeceklerin hizmet damgalı pasaport müracaatları en erken 15 gün vize isteyen ülkeler için en erken 25 gün öncesinden alınacaktır, bu süreden daha önce gelenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.


​​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS